Increasing the efficiency of circular material flows by sharing planning information
Poster (konferens), 2018

Författare

Martin Kurdve

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patricia van Loon

RISE Research Institutes of Sweden

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Circular Materials Conference 2018
Gothenburg, Sweden,

Circular material flows

Chalmers, 2017-08-21 -- 2019-08-21.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03