Evaluation of corrosion level of naturally corroded barsusing different cleaning methods, computed tomography,and 3D optical scanning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Reliable methods are necessary to assess the corrosion level to establish links between structural performance and reinforcement corrosion in concrete structures. Hence, in this study, a set of naturally corroded bars were subjected to metallic brushing, acid immersion, and sandblasting for rust removal. Additionally, 3D optical, CT scanning, and weight loss measurements were used to evaluate the levels of corrosion. The results indicate that sandblasting is an optimal cleaning method. Weight loss measurements are sufficient when detailed information about corrosion is not required, and 3D scanning is preferred if information on corrosion variation along the bar is needed.

cleaning methods

3D optical scanning

computed tomography scanning

acid cleaning

sandblasting

Corrosion level measurement

Författare

Ignasi Fernandez

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Materials and Structures/Materiaux et Constructions

1359-5997 (ISSN)

Vol. 51 3 78

Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner

Trafikverket (2014/31009), 2014-05-15 -- 2017-05-15.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Infrastrukturteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

DOI

10.1617/s11527-018-1206-z

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26