New foamed materials from hemicelluloses
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Linda Härdelin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anna Ström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anette Larsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

255th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS) - Nexus of Food, Energy, and Water
New Orleans, LA, USA,

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16