Development of Multi-Actuated Ground Vehicles: Educational aspects
Paper i proceeding, 2018

Författare

Michael Stolz

Virtual Vehicle Research Center

Stratis Kanarachos

Coventry University

Klaus Augsburg

Valentin Ivanov

Technische Universität Ilmenau

Mathias Kiele-Dunsche

Infineon Technologies

Pavel Nedoma

Skoda Auto

Steffen Metzner

AVL

Wouter De Nijs

Flanders Make

Mike Blundell

Coventry University

Frank Naets

KU Leuven

Alessandro Victorino

Universite de Technologie de Compiegne

Bert Pluymers

KU Leuven

Antonella Ferrara

Universita degli studi di Pavia

Wim Desmet

KU Leuven

Matthijs Klomp

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

IFAC-PapersOnLine

24058963 (eISSN)

Vol. 51 9 1-482

15th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems (CTS 2018)
, Italy,

Development of Virtual Steering Control and Steering Feel Model Reference

Volvo Cars, 2016-07-01 -- 2022-06-30.

EU H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN), 2016-07-01 -- 2022-06-30.

Virtual Architecture for Development and Verification of Chassis Mechatronic Systems

EU H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN), 2016-07-01 -- 2022-06-30.

Volvo Cars, 2016-07-01 -- 2022-06-30.

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Farkostteknik

Reglerteknik

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1016/j.ifacol.2018.07.039

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-27