State of the Art of Automated Buses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Mauro Bellone

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Sustainability

2071-1050 (ISSN)

Vol. 10 9

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Energi

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Zoologi

DOI

10.3390/su10093118

Mer information

Skapat

2018-08-31