Challenges in modeling the human gut microbiome
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Parizad Babaei

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Saeed Shoaie

King's College London

Boyang Ji

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Nature Biotechnology

1087-0156 (ISSN) 15461696 (eISSN)

Vol. 36 8 682-686

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

Bioinformatik och systembiologi

Genetik

DOI

10.1038/nbt.4213

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-06