Big data for improved delivery schedule quality in supply chains
Paper i proceeding, 2018

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Johan Bystedt

Meridion AB

Plans forsknings- och tillämpningskonferens
Jönköping, Sweden,

Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor

VINNOVA, 2018-10-01 -- 2021-05-31.

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation, 2018-10-01 -- 2021-05-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2018-10-24