Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Projektets centrala målsättning är att utveckla förmågan i företags och försörjningskedjors planeringssystem att ta omhand alltmer komplexa produktionsnätverk och att kompensera för och hantera osäkerhet och störningar i försörjningskedjor. Syftet är att kartlägga hur planeringsinformation delas och används i fordonsindustrins försörjningskedjor, och att ta fram och implementera nya modeller för mätning, visualisering och prediktering av leveransplaners variationer i försörjningskedjan.

Projektet avser säkra fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen genom att ta fram nya lösningar för förbättrad leveransplankvalitet och värdeskapande informationsdelning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Projektet förväntas generera en bred kartläggning av informationsdelning- och användning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Det kommer ta fram lösningsmodeller (som bygger på maskininlärningsmetodik) för mätning, visualisering och prediktering av leveransplankvalitet. Modellerna kommer testas och utvärderas i piloter.

Projektet är organiserat i sex arbetspaket. Det första bygger på en enkätstudie om informationsanvändning i fordonsindustrins försörjningskedjor. I det andra genomförs avancerad dataanalys av stora mängder leveransplandata i syfte att kartlägga och förklara generella variationer och mönster. Det tredje genomför fallstudier för att förklara orsaker och konsekvenser. Det fjärde utvecklar nya lösningar för visualisering och prediktering. Det femte studerar implementering och det sjätte informationsspridning.

Deltagare

Patrik Jonsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Robin Hanson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Magnus Kjellberg

Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd

Paulina Myrelid

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Muhammad Azam Sheikh

Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd

Hafez Shurrab

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Automotive Components Floby AB

Floby, Sweden

Bulten AB

Göteborg, Sweden

Heléns Rör AB

Halmstad, Sweden

Meridion AB

Göteborg, Sweden

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

Odette Sweden AB

Stockholm, Sweden

Plastal Sverige AB

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Veoneer

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-02695
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

Projekt-id: 2018-02695
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/N...

Senast uppdaterat

2021-01-13