Visualizing and mitigating delivery schedule deficiencies and inaccuracies using big data analytics
Paper i proceeding, 2018

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Muhammad Azam Sheikh

Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd

25th Annual EurOMA conference
Budapest, ,

Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation, 2018-10-01 -- 2021-05-31.

VINNOVA, 2018-10-01 -- 2021-05-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-24