Visualizing and mitigating delivery schedule deficiencies and inaccuracies using big data analytics
Paper i proceeding, 2018

The purpose of this paper is to describe and categorize deficiencies and inaccuracies in delivery schedules shared in European automotive supply chains, and to propose how to monitor and mitigate delivery schedule deficiencies and inaccuracies. We analyse 2.9 million schedule records received by a  upplier during two years. Findings do not identify any critical data deficiencies but describes the existence of time and volume related schedule inaccuracies. It proposes mitigation strategies for monitoring these two inaccuracy types, and strategies for handling inaccuracies and schedule groups with perfect forecasts.

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Muhammad Azam Sheikh

Chalmers, Data- och informationsteknik, CSE Verksamhetsstöd

Book of abstracts EurOMA 2018

280-

25th Annual EurOMA conference
Budapest, Hungary,

Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor

VINNOVA (2018-02695), 2018-10-01 -- 2021-05-31.

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation (2018-02695), 2018-10-01 -- 2021-05-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-23