Using Ergonomic Criteria to Adaptively Define Test Manikins for Design Problems
Paper i proceeding, 2012

Författare

Peter Mårdberg

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Johan Carlson

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Robert Bohlin

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Lars Hanson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Scania CV AB

D. Högberg

Högskolan i Skövde

2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling

265-274
978-143987032-7 (ISBN)

2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling
San Francisco, USA,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Matematik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-14