Design Of a 50 kW Phase-Shifted Full-Bridge Converter Used For Fast Charging Applications
Paper i proceeding, 2018

Författare

Nadia Hassanzadeh

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Farzad Yazdani

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Saeid Haghbin

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)


978-1-5386-1317-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/VPPC.2017.8330881

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-05