Design Of a 50 kW Phase-Shifted Full-Bridge Converter Used For Fast Charging Applications
Paper i proceeding, 2017

Författare

Nadia Hassanzadeh

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Farzad Yazdani

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Saeid Haghbin

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/VPPC.2017.8330881

ISBN

9781538613177

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-09