Design Of a 50 kW Phase-Shifted Full-Bridge Converter Used For Fast Charging Applications
Paper i proceeding, 2018

Författare

Nadia Hassanzadeh

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Farzad Yazdani

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Saeid Haghbin

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/VPPC.2017.8330881

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-05