Massive multiuser MIMO downlink with low- resolution converters
Paper i proceeding, 2018

Författare

Sven Jacobsson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Giuseppe Durisi

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Mikael Coldrey

Ericsson, Göteborg

Christoph Studer

Cornell University

Int. Zurich Seminar Commun. (IZS)
Zurich, Switzerland,

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.3929/ethz-b-000242151

Mer information

Skapat

2019-01-03