Massive multiuser MIMO downlink with low- resolution converters
Paper i proceeding, 2018

Författare

Sven Jacobsson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Giuseppe Durisi

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Mikael Coldrey

Ericsson, Göteborg

Christoph Studer

Cornell University

Int. Zurich Seminar Commun. (IZS)
Zurich, Switzerland,

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.3929/ethz-b-000242151

Mer information

Skapat

2019-01-03