Improved lower bounds on mutual information accounting for nonlinear signal–noise interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Naga Vishnukanth Irukulapati

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Marco Secondini

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Pontus Johannisson

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 36 22 5152-5159

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/JLT.2018.2869109

Mer information

Skapat

2019-01-12