ReSmaC project Report: Mapping Current State Smartphones' end of life
Rapport, 2018

The project RESMAC (REpurposing of SMArtphone Capabilities) aims to systematically explore circular economy concepts through the design of commercially viable solutions based on upcycling of still working functionality from used smartphones.

circular economy

Författare

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities

VINNOVA (2017-03242), 2017-11-01 -- 2018-08-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Design

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Utgivare

VINNOVA

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-19