Handling multi-scale/multi-partner information for biorefinery modelling, integration and sustainability assessment
Paper i proceeding, 2017

Författare

Mathias Janssen

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Elin Svensson

CIT Industriell Energi AB

Stavros Papadokonstantakis

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

6th International Congress on Sustainability Science and Engineering, ICOSSE 2017

Vol. 2017 60-65
978-151087283-7 (ISBN)

6th International Congress on Sustainability Science and Engineering, ICOSSE 2017
Barcelona, Spain,

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-02