Early Termination by Local String in Incremental Language Containment Tests
Paper i proceeding, 2004

Författare

Arash Vahidi Mazinani

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

7th Workshop on Discrete Event Systems

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/S1474-6670(17)30788-7

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-10