Effect of VCSEL characteristics on ultra-high speed sigma-delta-over-fiber communication links
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Ibrahim Can Sezgin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Tamas Lengyel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik, Mikrovågselektronik

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Digital Radio-över-Fiber: En ny typ av radiosändare för framtidens trådlösa tillämpningar

Vetenskapsrådet (VR), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/JLT.2019.2898270

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-08