Letter to the editor
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Gunter P. Siegmund

MEA Forensic Engineers and Scientists

University of British Columbia (UBC)

John R. Brault

Semper Scientific Inc.

Mats Svensson

Personskadeprevention

James M. Elliott

The University of Sydney

Anders Kullgren

Folksam försäkringar

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Spine

03622436 (ISSN) 15281159 (eISSN)

Vol. 44 2 E133-E133

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1097/BRS.0000000000002931

PubMed

30562333

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06