Preface
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Matthijs Klomp

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Jens Nielsen

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Vehicle System Dynamics

0042-3114 (ISSN)

Vol. 57 7 935-

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

Reglerteknik

DOI

10.1080/00423114.2019.1612509

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04