Optimisation of Damping Layers
Rapport, 2000

Författare

Wolfgang Kropp

Vibroakustik

Patrik Andersson

Vibroakustik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Rapport S - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för teknisk akustik.: Report S00-05

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21