Optimisation of Damping Layers
Rapport, 2000

Författare

Wolfgang Kropp

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Patrik Höstmad

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Rapport S - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för teknisk akustik.: Report S00-05