IoTLogBlock: Recording Off-line Transactions of Low-Power IoT Devices Using a Blockchain
Paper i proceeding, 2019

Smart Contracts

internet of things

Blockchain

Hyperledger

Författare

Christos Profentzas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Olaf Landsiedel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Proceedings of the 44th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN)

978-1-7281-1028-8/19 (ISSN)

Proceedings of the 44th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN)
Osnabrück , Germany,

RIOT: Ett resilient sakernas internet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019-01-01 -- 2023-12-31.

AgreeOnIT: Lättvikts konsensus och distribuerat datakunskap i resursbegränsade sakernas Internet

Vetenskapsrådet (VR), 2019-01-01 -- 2022-12-31.

KIDSAM: Kunskap- och informationssdelning i digitala samverkansprojekt

VINNOVA, 2018-11-01 -- 2021-11-30.

VINNOVA, 2018-11-01 -- 2021-11-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Inbäddad systemteknik

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-06