Xylan-lignin hydrogels
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Guillermo Toriz Gonzalez

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Universidad de Guadalajara

Alfredo Escalante

Universidad de Guadalajara

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS)
Orlando, FL, USA,

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18