Model-Free Detection of Cyberattacks on Voltage Control in Distribution Grids
Paper i proceeding, 2019

Smart Grid

Cyberattack

Model-Free Detection

Low-Voltage Grid

PASAD

Författare

Mohammed S. Kemal

Aalborg Universitet

Wissam Aoudi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Rasmus L. Olsen

Aalborg Universitet

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Hans-Peter Schwefel

Aalborg Universitet

15th European Dependable Computing Conference
Naples, Italy,

Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015-09-01 -- 2020-08-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-20