Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

RICS is a Swedish national research Centre on Resilient Information and Control Systems. The centre is financed by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to promote long term research and competence in securing systems on which societal functions depend. In an initial phase of the centre the focus will be on the critical information infrastructures on which provision of electricity, water and heat systems depend. The research work will rest on the following three pillars: (1) Data analysis and emulation (2) Risk and vulnerability analysis using attack modelling (3) Real-time detection of adverse events and anomalies

Deltagare

Magnus Almgren (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Wissam Aoudi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Svenska kraftnät

Sundbyberg, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projekt-id: 2015-828
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.rics.se

Senast uppdaterat

2022-10-28