GPS-derived trends in the atmospheric water vapour content: comparisons to other techniques and correlations with trends in the mean temperature
Poster (konferens), 2019

GNSS

water vapour trends

Författare

Tong Ning

Lantmäteriet

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

7th International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of GNSS
Zürich, Switzerland,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Klimatforskning

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17