A gradient enhanced damage growth model for ductile fracture
Övrigt konferensbidrag, 2019

Continuum damage

Ductile fracture

Gradient damage

Mesh convergence

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Ahmet Semih Ertürk

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

SENAD RAZANICA

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

ICMM International Conference Material Modelling - Book of Abstracts

6-7


Lund, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Telekommunikation

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-09