Role of organic solvent addition to ionic liquid electrolytes for lithium–sulphur batteries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Shizhao Xiong

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Johan Scheers

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Luis Aguilera Medina

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Du Hyun Lim

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Kai Xie

National University of Defense Technology

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

RSC Advances

2046-2069 (ISSN)

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan kemi

DOI

10.1039/c4ra14824j

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-25