Melt-Mixed 3D Hierarchical Graphene/Polypropylene Nanocomposites with Low Electrical Percolation Threshold
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Thomas Gkourmpis

Karolina Gaska

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Davide Trachida

Antonis Gitsas

Christian Müller

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Christian Müller Group

Aleksandar Matic

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Roland Kádár

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Nanomaterials

20794991 (eISSN)

Vol. 9 12 1766

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

DOI

10.3390/nano9121766

Mer information

Skapat

2019-12-16