Vad kan man lära sig av en 80-årig bro från Gullspång?
Artikel i övrig tidskrift, 2019

På Chalmers tekniska högskola började 2017 ett doktorandprojekt som syftar till att förbättra kunskapen om hur betongkonstruktioners bärförmåga påverkas av åldringsprocesser. I projektet togs provkroppar från en bro i Gullspång, som byggdes 1934. Bron byggdes med släta armeringsstänger, vilket var vanligt på 1930-talet. Släta armeringsstänger används inte längre i nya konstruktioner, men de är fortfarande vanligt förekommande i befintliga betongkonstruktioner. Den vanligaste skadetypen i armerade betongkonstruktioner är armeringskorrosion, vilket var anledningen till att bron i Gullspång
revs 2016. Att förstå hur släta armeringsstål med korrosionsskador fungerar är viktigt för att kunna bedöma äldre konstruktioners bärförmåga och undvika rivning i onödan. I den här artikeln sammanfattas projektets viktigaste resultat.

släta armeringstänger

assessment

betong

armeringskorrosion

Författare

Samanta Robuschi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Ignasi Fernandez

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg&Teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 7 19 42-45

Bedömning av bärförmåga hos befintliga betongkonstruktioner med korroderade släta armeringsstänger

Formas (2016-00568), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Trafikverket (TRV 2017/39084 6454), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15