Energy minimization for an electric bus using a genetic algorithm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Sina Torabi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mauro Bellone

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Mattias Wahde

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

European Transport Research Review

1867-0717 (ISSN) 1866-8887 (eISSN)

Vol. 12 2

Sohjoa Baltic

European Commission, 2017-11-17 -- 2020-10-31.

Interreg-BSR, 2017-11-17 -- 2020-10-31.

Ämneskategorier

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Transportteknik och logistik

Nationalekonomi

DOI

10.1186/s12544-019-0393-1

Mer information

Skapat

2020-01-13