Corrections to `High capacity transmission with few-mode fibers'
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Georg Rademacher

Ruben S. Luís

Benjamin J. Puttnam

Tobias A. Eriksson

Roland Ryf

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Ryo Maruyama

Kazuhiko Aikawa

Yoshinari Awaji

Hideaki Furukawa

Naoya Wada

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 37 13 3433-3434

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/JLT.2019.2917743

Mer information

Skapat

2020-01-15