Editorial: Cycling Safety
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Arend Schwab

TU Delft

Luca Pietrantoni

Universita di Bologna

Christopher Cherry

University of Tennessee

Journal of Transportation Safety and Security

1943-9962 (ISSN) 1943-9970 (eISSN)

Vol. 12 1 1-2

Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet

Trafikverket (2019/21327), 2019-08-01 -- 2020-09-01.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Annan samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1080/19439962.2019.1673539

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-21