Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Syftet med detta projekt är att bidra till förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kommer att förändra trafiksystem och bidra till ett hållbart samhälle. Detta projekt kommer att implementera en ny data-driven metod för att stödja infrastrukturutformning och föreskrifter för nya elektrifierade fordon (e-fordon) för personmobilitet.

I detta projekt kommer vi att mäta manövrerbarhet, stabilitet och komfort hos dessa nya e-fordon, genom att utnyttja loggutrustning och protokoll som vi redan har utvecklat, för att jämföra dessa fordons prestanda med traditionella cyklar och e-cyklar.

Data som kommer samlas in i detta projekt kan användas 1) till modellering för prognoser och kalkyler om hur nya e-fordon påverkar infrastruktur och säkerhet, 2) guida reglering av nya e-fordon, och 3) som ett styrmedel, för att guida e-fordonsutvecklingen.

Deltagare

Marco Dozza (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Alexander Rasch

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2019/21327
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2020

Editorial: Cycling Safety

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-27