Cavity resonator sensor and temporal signals analysis for object detection in granular flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Johan Nohlert

ABB

Thomas Rylander

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Tomas McKelvey

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Measurement: Journal of the International Measurement Confederation

0263-2241 (ISSN)

Vol. 150 107027

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/j.measurement.2019.107027

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28