An approach to sustainable product development relevant to small and medium-sized enterprises
Kapitel i bok, 2017

Författare

John Holmberg

Fysisk resursteori 1

Ulrika Lundqvist

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Karl Henrik Robèrt

The Natural Step

Small and medium-sized enterprises and the environment: Business imperatives

158-170
9781351282840 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-06