Desorption Products during Linear Heating of Copper Zeolites with Pre-adsorbed Methanol
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Adam Arvidsson

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Per-Anders Carlsson Group

Physical Chemistry Chemical Physics

1463-9076 (ISSN) 1463-9084 (eISSN)

Atomär design av katalysatorer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2016-01-07 -- 2021-06-30.

Kompetenscentrum katalys, KCK

Chalmers, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Umicore AG & Co KG, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Johnson Matthey AB, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Energimyndigheten, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Scania CV AB, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Volvo Cars, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

ECAPS AB, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Volvo Group, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Preem, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1039/C9CP05479K

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-09