Kompetenscentrum katalys, KCK
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2018-2021 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, ECAPS AB, Johnson Matthey AB, Preem AB, Scania CV AB, Umicore AG & Co. KG och Volvo Car Corporation. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemiteknik, Eva Olsson Group och Tillämpad kemi.

Visionen för KCK är att med ny och vidareutvecklad katalytisk teknik bidra till ett uthålligt energi- och transportsystem. Programmets mål är att vidareutveckla KCK inom områdena katalys för energiomvandling och katalys för emissionsrening för att på detta sätt aktivt bidra till att uppställda miljö- och klimatmål nås. KCK är ett internationellt erkänt excellenscenter och en attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar.

KCK ska ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar. Vidare ska KCK, inom sitt verksamhets-område, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för näringslivet och annan offentlig verksamhet. En av centrets viktigaste uppgifter är att utbilda forskare som är attraktiva att anställa för näringslivet. KCK ska även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv för att bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning.

Forskningen i KCK är organiserad i tre huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. Det första programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling, där förnybara bränslen är ett prioriterat område. I det andra programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det tredje programmet studeras oxidation vid låga temperaturer av bl.a. kolväten och partiklar.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från Vetenskapsrådet, KAW, EU och andra nationella och inter-nationella forskningsfinansiärer eller från näringslivet. Den breda finansieringen vidgar och fördjupar centrets verksamhet.

 

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Polymerteknologi

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Derek Creaser

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anders Hellman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Louise Olsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Eva Olsson

Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Samarbetspartners

ECAPS AB

Solna, Sweden

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Umicore

Bruxelles, Belgium

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Volvo Cars

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Preem AB

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Chalmers

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Scania CV AB

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

ECAPS AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Volvo Group

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Johnson Matthey AB

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Umicore

Projekt-id: 22490-4
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-13