Efficient Experimental Approach to Evaluate Mass Transfer Limitations for Monolithic DOCs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

The diesel oxidation catalyst (DOC, Pt/γ-Al2O3) was used in a synthetic-gas catalyst test bench to study internal mass transfer limitations during NO oxidation. A simple and fast experimental methodology, by varying the washcoat thickness in monolithic DOCs was developed and the results were evaluated using various experimental time scales. The ratio between the reaction time constant and the washcoat diffusion time constant was useful in identifying temperatures where the DOCs tested transitioned between a kinetically controlled region and an internal mass transfer controlled region. The NO conversion was shown to be significantly limited by internal mass transfer already at 175 °C for an average washcoat thickness of 110 µm.

NO oxidation

Internal mass transfer limitation

Diesel oxidation catalyst

Time constant

Catalytic Washcoat

Författare

Magnus Walander

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Jonas Sjöblom

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Derek Creaser

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Stefanie Tamm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Björn Lundberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Topics in Catalysis

1022-5528 (ISSN) 1572-9028 (eISSN)

Vol. 62 1-4 391-396

Minimerade emissioner med hjälp av validerad katalysatormodellering

Energimyndigheten (2016-006185,P42814-1), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Kompetenscentrum katalys, KCK

Energimyndigheten, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Chalmers (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

ECAPS AB, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Preem AB (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Scania CV AB (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Johnson Matthey AB (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Volvo Cars (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Volvo Group (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Umicore (22490-4), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Mineral- och gruvteknik

Kemiska processer

Annan kemiteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s11244-018-1111-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-08