Minimerade emissioner med hjälp av validerad katalysatormodellering
Forskningsprojekt, 2017 – 2022

Projektet syftar till att, genom simulering och validering, ta fram bättre efterbehandlingssystem och ökad kunskap om dessa vid körning med intermittent drift eller vid snabba laständringar. Detta ska ske genom validering av en ny katalysatormodell som möjliggör effektiv efterbehandling med förnybara bränslen. Projektet har energi- och miljörelevans för både tunga och lätta fordon.

Deltagare

Jonas Sjöblom (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Derek Creaser

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Magnus Walander

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-006185,P42814-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-07