Use of 3D-printed mixers in laboratory reactor design for modelling of catalytic converters
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Magnus Walander

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Jonas Sjöblom

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Derek Creaser

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Björn Lundberg

Volvo Cars

Stefanie Tamm

Johnson Matthey AB

Jonas Edvardsson

Johnson Matthey AB

6th International Conference on Structured Catalysts and Reactors
Bad Herrenalb, Germany,

Minimerade emissioner med hjälp av validerad katalysatormodellering

Energimyndigheten (2016-006185,P42814-1), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-03