Magnus Walander

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning, Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

Magnus är sedan augusti 2017 doktorand på avdelningen Förbränning och framdrivningssystem. Hans forskning handlar om katalytisk avgasrening. Projektet, vars målsättning är att ta fram en validerad modell för pordiffusion i dieseloxidationskatalysatorn, utförs i nära samarbete med Johnson Matthey och Volvo Cars. Ett framgångsrikt projekt kommer att möjliggöra uppfyllelse av framtida lagkrav för emissioner.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2018

Efficient Experimental Approach to Evaluate Mass Transfer Limitations for Monolithic DOCs

Magnus Walander, Jonas Sjöblom, Derek Creaser et al
Topics in Catalysis. Vol. 61 (155), p. 1-6
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2017–2022

Minimerade emissioner med hjälp av validerad katalysatormodellering

Derek Creaser Kemisk reaktionsteknik
Magnus Walander Förbränning
Jonas Sjöblom Förbränning
Energimyndigheten

2009–2014

Effektiv parameterskattning för katalysatormodeller- metodvalidering på flerskiktskatalysatorer

Derek Creaser Kemisk reaktionsteknik
Björn Lundberg Kemisk reaktionsteknik
Jonas Sjöblom Förbränning
Magnus Walander Förbränning
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Magnus Walander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.