Hydrodynamics and steel tube wastage in a fluidized bed at elevated temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kent Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Rikard Norling

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Anders Hjörnhede

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Anders Nylund

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Chemical Engineering Science

Vol. 59 31-40

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06