Geometric finite difference schemes for the generalized hyperelastic-rod wave equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

David Cohen

Universität Basel

Xavier Raynaud

Universitetet i Oslo

Journal of Computational and Applied Mathematics

0377-0427 (ISSN)

Vol. 235 8 1925-1940

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1016/j.cam.2010.09.015

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03