End-to-End Learning of Geometrical Shaping Maximizing Generalized Mutual Information
Paper i proceeding, 2020

Författare

Kadir Gümüş

Technische Universiteit Eindhoven

Alex Alvarado

Technische Universiteit Eindhoven

Bin Chen

Technische Universiteit Eindhoven

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2020

78-1-943580-71-2 (ISSN)

Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2020
San Diego, CA, USA,

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1364/ofc.2020.w3d.4

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-22