Decoding Reed-Muller Codes Using Redundant Code Constraints
Paper i proceeding, 2020

Författare

Mengke Lian

Duke University

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henry D. Pfister

Duke University

IEEE International Symposium on Information Theory - Proceedings

21578095 (ISSN)

Proc. IEEE Int. Symp. on Information Theory (ISIT)
Los Angeles, CA, USA,

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Skapat

2020-05-22