Revisiting Efficient Multi-Step Nonlinearity Compensation with Machine Learning: An Experimental Demonstration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Vinícius Oliari

Technische Universiteit Eindhoven

Sebastiaan Goossens

Technische Universiteit Eindhoven

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Gabriele Liga

Technische Universiteit Eindhoven

Rick M. Bütler

Technische Universiteit Eindhoven

Menno van den Hout

Technische Universiteit Eindhoven

Sjoerd van der Heide

Technische Universiteit Eindhoven

Henry D. Pfister

Duke University

Chigo M. Okonkwo

Technische Universiteit Eindhoven

Alex Alvarado

Technische Universiteit Eindhoven

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Signalbehandling

DOI

10.1109/jlt.2020.2994220

Mer information

Skapat

2020-05-22