Homogeneous Lean Combustion in Downsized Spark-Ignited Engines
Licentiatavhandling, 2020

transportation

Energy efficiency

M2 Förbränningsrummet,
Opponent: Daniel Dahl, Volvo Cars

Författare

Kristoffer Clasén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning, Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

High efficient Particulate free Gasoline Engines (UPGRADE)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2016-10-01 -- 2019-09-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Thesis for the degree of Licentiate – Department of Mechanics and Maritime Sciences: 2020:11

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

M2 Förbränningsrummet,

Online

Opponent: Daniel Dahl, Volvo Cars

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-05