Kristoffer Clasén

Doktorand vid Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

Kristoffer arbetar som doktorand inom området mager homogen förbränning, en del av ett multinationellt EU-forskningsprojekt kallat UPGRADE. Projektet behandlar flera områden inom motoroptimering och studier på samt minimering av partikelutsläpp. Arbetet på Chalmers kommer fokusera på implementering av konceptet mager homogen förbränning i bensindrivna kolvbaserade interna förbränningsmotorer till personbilar. Mager förbränning medför flera fördelar jämfört med konventionell stökiometrisk förbränning och bidrar till både lägre utsläpp och minskade energiförluster. Arbetet består av experimentella studier av motorer monterade i testbänkar, från optiska singelcylindermotorer till multicylindermotorer, där olika tekniker för att förbättra förbränningen av den långsamt brinnande magra bränsle- luftblandningen testas. Målet är att utöka gränsen för mager förbränning, d.v.s. gränsen för högsta möjliga luft-/bränsleblandning som motorn klarar av att förbränna utan att bli instabil. Genom att utöka gränsen kan både bränsleförbrukningen reduceras samt utsläppen reduceras. Resultaten kommer att implementeras i en Volvo personbil demonstationsmotor, vilken senare kommer installeras i ett demonstationsfordon som ska testas för verkliga körningsutsläpp för att validera förbättringarna.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2018

Homogeneous Lean Combustion in a 2lt Gasoline Direct Injected Engine with an Enhanced Turbo Charging System

Kristoffer Clasén, Lucien Koopmans, Daniel Dahl
SAE Technical Papers
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Kristoffer Clasén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.