Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?
Rapport, 2020

Efter flera år av stöd har sol- och vind-el blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och börjat konkurrera ut stora termiska anläggningar för elproduktion. Det stängs nu kol- och kärnkraftverk i flera länder i världen och förespråkare för dessa teknologier hävdar, på olika sätt, att marknaden styr fel och att dessa kraftverk ”behövs” av olika skäl.

I denna rapport har vi undersökt om det finns någon grund för ett sådant ”behov” av kärnkraftverk i Sverige som motiverar att det sker nyinvesteringar trots att konkurrensen på marknaden håller på att slå ut dem.

Syftet med denna rapport är inte att fastslå om man bör ha ett framtida elsystem med eller utan kärnkraft, utan att analysera grunderna, dvs kunskapsläget, för påståendet att det är nödvändigt att ha kärnkraft. Alla diskussioner om framtiden är osäkra, så vi gör heller inte anspråk på att förutse hur framtiden kommer se ut. Upplägget är att gå igenom olika frågeställningar, och koppla dessa till frågan om huruvida kärnkraften är nödvändig för framtiden, så som framförts med exempelvis följande argument:

a) Kärnkraft behövs av ekonomiska skäl

b) Kärnkraft behövs för att vi inte ska vara importberoende

c) Kärnkraft behövs eftersom det finns kapacitetsbrist i t ex Malmö och Stockholm

d) Kärnkraft behövs för att klara elektrifieringen av transporterna och industrin

e) Kärnkraft behövs för att klara klimatmålet

f) Kärnkraft behövs för att vi ska få el alla timmar, dvs klara leveranssäkerheten

g) Kärnkraften behövs för att klara frekvensstabiliteten

h) Kärnkraft behövs för stödtjänster till elsystemet

I avsnitt 2-7 finns en genomgång av dagsläget. I avsnitt 8 finns en mer detaljerad genomgång av listan a)-h) ovan. Mer tekniska detaljer om systembalansering och effektbalansberäkningar finns i Bilaga A-C.

Den slutsats vi drar är att kärnkraften inte är nödvändig för att vi ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige i framtiden. Ett elsystem med stor mängd sol- och vindkraft ser dock annorlunda ut än ett med stor mängd kärnkraft. Frågan är då om detta system blir dyrare. Ingen vet vad olika kraftslag kommer att kosta år 2045, men under senare år har det skett en kraftig minskning av kostnaderna för sol- och vindkraft. Samtidigt har kärnkraftens kostnader istället ökat kraftigt. Den är nu betydligt dyrare än ny vindkraft.

kärnkraft

elsystem

energisystem

förnybar energi

energiförsörjning

Författare

Lennart Söder

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Lisa Göransson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ola Carlson

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Staffan Laestadius

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lars J Nilsson

Lunds universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Energi

Utgivare

KTH, Chalmers och Lunds universitet

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-19