On the Impact of Intercore Skew on Joint-Core Carrier-Phase Estimation
Paper i proceeding, 2019

The impact of intercore skew on joint-core carrier-phase estimation in multicore-fiber transmission is studied. It is shown that the performance degradation is not dependent on the combined linewidth of the light-source laser and the local oscillator, but rather the ratio between the two linewidths.

space-division multiplexing

coherent communication

multicore fiber

carrier-phase estimation

skew

Författare

Arni Alfredsson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

European Conference on Optical Communication, ECOC

CP765 Tu.3.B.4

45th European Conference on Optical Communication
Dublin, Ireland,

Frigöra full fiberoptisk kapacitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2019-07-01 -- 2024-06-30.

Teknologier for spatiell multiplexning: nästa utmaning inom optisk kommunikation

Vetenskapsrådet (VR), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Signalbehandling

DOI

10.1049/cp.2019.0859

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-02